Obchodné informácie » Nákup na splátky HomeCredit

Parametre úverových produktov

 

Desatina  (1/10_eshop)

-                                                                platba v hotovosti: 10,00 %

-                                                                mesačná splátka: 11,11 % z výšky úveru

-                                                                splatnosť: 10 mesiacov

-                                                                priemerná RPMN: 26,00 %

 

Percento  (1% mesačne_eshop)

-                                                                platba v hotovosti: od 0,00 %

-                                                                mesačná splátka: od 5,00 % z výšky úveru

-                                                                splatnosť: 10 - 25 mesiacov

-                                                                priemerná RPMN: od 23,50 %

 

Percento s odkladom (1% mesačne s odkladom_eshop)

-                                                                1. splátka o 2 mesiace od dátumu uzatvorenia úverovej zmluvy

-                                                                platba v hotovosti: od 0,00 %

-                                                                mesačná splátka: od 5,00 % z výšky úveru

-                                                                splatnosť: 10 - 25 mesiacov

-                                                                priemerná RPMN: od 19,40 %

 

Klasik  (Klasik_eshop)

-                                                                platba v hotovosti: 0,00 %

-                                                                mesačná splátka: od 3,49 % z výšky úveru

-                                                                splatnosť: 6 - 48 mesiacov

-                                                                priemerná RPMN: od 32,00 %

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU HOME CREDIT

 

-          Spotrebiteľský úver môže získať:

-           fyzická osoba staršia ako 18 rokov,

-          občan SR so stálym zdrojom príjmov,

-          s najmenej jedným platným telefonickým kontaktom.

 

-          Do výšky úveru 1 000 € predkladá klient dva doklady totožnosti:

-          občiansky preukaz a

-          vodičský preukaz alebo cestovný pas

 

-          V individuálnych prípadoch môže spoločnosť Home Credit požadovať aj ďalšie doklady preukazujúce pravidelný príjem alebo trvalé bydlisko, napr. potvrdenie o výške príjmov alebo výpis z bankového účtu (obvykle pri úveroch nad  1 000 €).

 

VÝHODY SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU HOME CREDIT

 

-          Nákup na splátky Home Credit je možný aj bez hotovosti.

-          Variabilná splatnosť úveru od 6 do 48 mesiacov.

-          Možnosť voľby termínu úhrad mesačných splátok.

-          Po celú dobu splácania garantujeme rovnakú výšku splátok.

-          Možnosť súčasného nákupu viac tovaru na jednu úverovú zmluvu.

-          Posúdenie návrhu úverovej zmluvy prebehne na počkanie.

-          Klient sa schválením úverovej zmluvy a doručením tovaru stáva jeho majiteľom a má k nemu všetky dispozičné práva.

 

ü      POISTENIE ÚVEROVÝCH SPLÁTOK

 

-          Zaistite seba a svoju rodinu pre prípad, že nastane nepriaznivá životná situácia akou je napr. strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť, plná invalidita či úmrtie následkom úrazu. Za takýchto okolností Vám bude poisťovňa platiť mesačné splátky úveru.

Podľa Vaších potrieb si môžete zvoliť jeden z nasledovných balíčkov poistenia:

 

a)      Balíček poistenia PLUS zahŕňa poistenie proti pracovnej neschopnosti (dlhšej ako 60 dní), poistenie proti invalidite následkom úrazu alebo choroby a poistenie proti smrti následkom úrazu.

b)      Balíček poistenia PREMIUM zahŕňa poistenie proti strate zdroja príjmu, poistenie proti pracovnej neschopnosti (dlhšej ako 60 dní), poistenie proti invalidite následkom úrazu alebo choroby a poistenie proti smrti následkom úrazu.

 

ü      TEXTÁCIA K SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

-          Ak si zákazník zvolí úhradu ceny objednaného tovaru alebo služieb spotrebiteľským úverom, poskytuje súhlas k tomu, že osobné údaje získané firmou UNIDEAL, s.r.o. za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy môžu byť poskytnuté spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany pre účely vyplnenia formulára žiadosti o úver, prípadne dalších so žiadosťou súvisiacich dokumentov na www. stránkach spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon“)  a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona.

NTZiYjY5O