Obchodné informácie » Vrátenie tovaru
Vrátenie, alebo výmena tovaru

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Ak dodaný tovar nezodpovedá objednávke, kupujúci je oprávnený tovar zaslať späť nepoškodený a kompletný vrátane vyplneného reklamačného formulára, príslušenstva, záručného listu, návodu, atd.) zásielka musí obsahovať aj doklad o kúpe tak, aby bol najneskôr do 7 pracovných dní prijatý na sklade predávajúceho, resp. v sídle predávajúceho.. Na vrátený tovar vystaví predávajúci dobropis do 7 pracovných dní od dátumu prijatia tovaru. Ak tovar nie je vrátený v lehote, ak je vrátený poškodený, vyhradzuje si predávajúci právo neprijať takýto tovar, alebo si účtovať vzniknuté náklady a storno poplatok 10% z ceny vráteného tovaru.
Spoločnosť UNIDEAL, s.r.o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou, zasielateľskou spoločnosťou, alebo osobne v sídle firmy.
V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil a to do 15dní od prijatia a uznania vráteného tovaru. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. 

NzI0ND