Obchodné informácie » Spôsob platby

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru vrátane 20% DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb, spôsobených napr. chybou redakčného systému eshopu.

Tovar bude považovaný za zaplatený až pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Dokladom o predaji je faktúra,ktorá je buď pripojená ku každej zásielke, alebo prípadne je zaslaná dodatočne.

Ponúkame následovné možnosti platby:

Hotovosť dobierka - celková cena s DPH vyplatená kurérovi pri preberaní

Bankovým prevodom vopred na náš účet.

Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, alebo prevzatie platby v hotovosti. Následne bude tovar expedovaný k zákazníkovi.

Úhrady platieb na náš účet vykonávajte na základe zaslanej faktúry na váš mail, s uvedením variabilného symbolu - čísla faktúry.

NWQzMjUzM